Onze ”Aanvullingen op Soortenlijst en Notities” (CB no. 237: 310-314) hebben bij één der auteurs van het ”Algeciras-nummer, Van Aartsen, gezien de stijl van zijn reactie (CB no. 239: 355- 358) een commotie verwekt, waarvan de oorzaak ons volslagen onduidelijk is. Hoewel het slechts onze bedoeling was in het CB enige nieuwe feiten aan de inhoud van het ook door ons hoog geprezen Algeciras-artikel toe te voegen, en geenszins om een heilloos gehakketak over details uit te lokken, voelen wij ons nu toch verplicht een aantal punten in Van Aartsen's commentaar recht te zetten.