In de collectie van J. Rempe (1975) bevindt zich een monster land- en zoetwatermollusken door hem in 1969 verzameld in de omgeving van Wapenveld (Overijssel). Het monster werd genomen op de oever van een doorbraakkolk langs de IJssel. De exacte locatie blijkt helaas niet uit de etikettering. Op de topografische kaart staan drie plassen, die in aanmerking zouden kunnen komen. Dat zijn de Boschkolk ( coördinatenvak 494-202), de Werverskolk (vak 494-204) en de Zwarte Kolk (vak 495-202). Van deze drie ligt de eerste het dichtst bij Wapenveld.