In een al wat oudere jaargang van het tijdschrift ”NATURE” vol. 262: 386-387 las ik een interessant artikel over een verspreidingsmechanisme bij tweekleppige weekdieren. De auteur J.B. Sigurdsson ontdekte tijdens veld- en laboratoriumonderzoek, dat de byssusdraden in jonge postlarvale tweekleppers (= stadium na het larvale) een tot dan toe onbekende funktie hadden.