Anderen enthousiast maken voor de malacologie, een hobby die zo mooi ook in de winter beoefend kan worden: zo leerden wij hem kennen. Op werkavonden bij Hans thuis, waarbij zijn echtgenote voor onze inwendige mens zorgde, werd steeds met een eenvoudig loupje gewerkt. Van een stereoloupe was pas veel later sprake. Hans kreeg zo'n apparaat cadeau van een gefortuneerde dame, als dank voor de vele determinaties, die hij voor haar verrichtte.