Mia Irene Gerhardt werd op 28 december 1918 te Rotterdam geboren als dochter van Dirk Reinier Gerhardt, directeur van de Ambachtsschool hier ter stede, en Ida Blankevoort. Zij was een zuster van de bekende dichteres Ida Gerhardt.