Op de vroege tocht naar Huisduinen op 5 augustus 1988 wordt mijn pad gekruist door een wezel. Een groep scholeksters en sterns staat op verandering van het getij te wachten.