Omstreeks half november 1988 was het veertig jaar geleden, dat Jacques Voorwinde de Werkgroep Rotterdam van de Nederlandse Malacologische Vereniging oprichtte. Tot de mannen van het eerste uur behoorden N.P.W. Balke, J.M.A. van den Eijnden, A.J.E. Hennekam, J.G.B. Nieuwenhuis, L.P. Pouderoyen, P. Schuyf, L. van der Slik en J. Voorwinde. De oorspronkelijke opzet was malacologie in de ruimste zin, doch weldra hadden de pliocene schelpen van de kalkbranderij te Den Briel de grootste aandacht. Aanvankelijk werden de bijeenkomsten om de drie weken gehouden, maar later om de veertien dagen. Er werd overeengekomen, een gezamenlijke bibliotheek op te zetten en dientengevolge werden voor gezamenlijke rekening aangeschaft Wood's Crag Mollusca en Harmer's Pliocene Mollusca of Great Britain. Op 28 november 1948 werd de eerste excursie naar de kalkbranderij te Brielle gehouden; er zouden er nog vele volgen. In het CB van mei 1950 verscheen een artikel, getiteld: ""Een pleidooi voor de bestudering van fossiele mollusken van de Westerschelde"", namens de malacologische Werkgroep Rotterdam door L. van der Slik en J. Voorwinde.