Tot voor kort was de enige in Nederland gelegen vindplaats van de landslak Cernuella jonica (Mousson, 1854) een stukje duinterrein ten noorden van Zandvoort (De Bruyne, 1986). Op die plek is de soort tussen 1984 en 1988 regelmatig levend waargenomen. In de tweede helft van 1987 leek de populatie in aantal af te nemen, waardoor het voortbestaan van C. jonica in ons land onzeker werd. Met de ontdekking van twee andere vindplaatsen, beide in de provincie Noord-Holland, lijkt het voortbestaan voorlopig gewaarborgd.