Ondanks reeksen van fouten – bij U allen genoegzaam bekend – is het de grote verdienste van Nordsieck geweest dat hij als eerste, in 1972, een totaaloverzicht heeft gegeven van alle Europese Pyramidellidae. Recentelijk (1986) hebben Fretter, Graham en Andrews in deel 9 – Pyramidellacea – van de serie The Prosobranch Molluscs of Britain and Denmark, deze familie opnieuw behandeld, althans wat betreft de soorten, die in de meer noordelijke wateren van Europa voorkomen. Deze laatste studie is voorzien van uitvoerige beschrijvingen, vermelding (voor zover bekend) van de leefwijze, goede SEM-foto's en duidelijke tekeningen.