Na de verschijning in 1984 van de succesvolle, herziene druk van ”De Landslakken van Nederland” (door Gittenberger, Ripken & Backhuys), rees de gedachte een soortgelijk boek over de zoetwatermollusken van ons land te publiceren. Er werd een redactiecommissie gevormd, bestaande uit: W.J. Kuyper, T. Meijer, G.A. Peeters, G. van de Velde, J.N. de Vries en ondergetekende. Ieder kreeg de bewerking van een groep voor zijn rekening, terwijl G.A. Peeters de moeilijke en tijdrovende taak op zich nam, tekeningen van alle soorten te maken. Mij vielen de Sphaeriidae ten deel. Eindredacteur en coördinator zijn E. Gittenberger en A.W. Janssen.