Onder deze vrij vertaalde titel verscheen onlangs in het Journal of Molluscan Studies 54: 271-285 een artikel van W.F. Ponder. Het verhaal begint met de beschrijving van Hydrobia jenkinsi door Smith in 1889. De soort werd oorspronkelijk beschreven van materiaal uit de rivier de Theems. In de hierop volgende 100 jaar worden vele 10-tallen, zoniet honderden artikelen gewijd aan deze soort. Eerst gaat het om areaaluitbreidingen in vele landen en provincies, later gaat het meer om de variabiliteit van deze Hydrobia-soort. Ook in Australië blijkt de soort onder de naam Potamopyrgus niger ingeburgerd te zijn.