Onder deze wat vreemd aandoende, maar toch zéér sprekende titel, wil ik graag de aandacht vestigen op het voorkomen van verrucide zeepokken op, of liever in, de inkrustatievlakken van oesters. Enkele fossiele voorbeelden zullen hieronder met afbeeldingen kort worden toegelicht.