Deze extra aflevering van ’De Kreukel’ van 68 pagina’s is een catalogus van postzegels, waarop (schelpen van) weekdieren voorkomen, of waarop personen staan afgebeeld, die zich met de malacologie hebben beziggehouden. Deze catalogus is een compilatie van zestien publicaties van R.V. Eijkenduijn in ’De Kreukel’ over malacofilatelie en volgens de inleiding zijn alle gegevens die beschikbaar kwamen tot eind september 1988 verwerkt.