Op 6 februari 1989 werd ons erelid mevrouw Dr. W.S.S. van der Feen negentig jaar. Dat is al voldoende reden om feest te vieren, want het bereiken van die leeftijd is niet een ieder gegeven. Bovendien is de jarige nog helder van geest, alleen het lopen gaat moeilijker, daarom verhuisde mevrouw Van der Feen in 1988 naar een verzorgingsflat te Middelburg, nadat een jaar tevoren haar echtegenoot en ons medelid Drs. P.J. van der Feen haar ontvallen was. Sedert 1965 woonde het echtpaar Van der Feen in villa ""De Wael"" te Domburg, waar ze bleven werken aan studies en publicaties, daarbij ondersteund door hun welvoorziene bibliotheken. De heer Van der Feen had interesse in vele wetenschappen (o.a. biologie, paleontologie, archeologie, geschiedenis van Zeeland). Hij vermaakte zijn bibliotheek aan diverse instellingen, waarbij de werken over zoogdieren naar het ITZ gingen.