Gedurende enkele jaren zijn in Huizen (’t Gooi) en de omliggende gemeenten een dertigtal locaties intensief geïnventariseerd en in hun ontwikkeling gevolgd, zowel wat mollusken betreft als op botanisch gebied. Uit een tussenrapport volgen hier enkele conclusies.