Voorne’s Duin is al sedert 1927 in bezit van Natuurmonumenten. Het bestaat uit meer dan 700 ha relatief kalkrijke duinen en telt twee grote duinplassen: het Breede Water en het Quackjes Water. Aan de landzijde is er binnenduinbos van wisselende breedte. Het Mildenburgbos, eigendom van het Zuidhollands Landschap, is wellicht het bekendst. In de dertiger jaren is in deze streken al verzameld door Henrard (Basteria 1946; 10: 25 e.v.). Opvallende vondsten waren toen Catinella arenaria, Gyraulus laevis en ook wel Aplexa hypnorum. In 1967 is er wederom uitgebreid verzameld (Th. Ripken) en toen kon het voorkomen van C. arenaria, ondanks de sombere voorspellingen van Henrard, wederom vastgesteld worden. Deze vondsten zijn in de tabel weergegeven. Er is destijds, zowel in de duinen zelf als in het Mildenburgbos, verzameld. Gezien het voorkomen van een aantal niet-alledaagse soorten leek een excursie interessant. Oorspronkelijk was er voor 8 oktober 1988 reeds een excursie gepland, doch deze moest wegens het aangekondigde zeer slechte weer afgelast worden.