Lijsters (Turdus spec.) staan bekend als echte slakkeneters. Om grote huisjesslakken te kunnen consumeren, slaan lijsters de huisjes kapot op een steen, de kop van een paaltje of een ander hard voorwerp dat als aambeeld kan fungeren. Dikwijls gebruikt een lijster in een bepaald gebied een enkele smidse heel intensief en zo kunnen er soms wel tientallen gebroken slakkehuisjes in aangetroffen worden.