In 1988 verscheen van de hand van R.A. Bank de officiële lijst met Nederlandse namen voor de inheemse landslakken en binnendijks levende watermollusken. In navolging daarvan nu een lijst met voorstellen voor de mariene soorten. De genoemdenamen zijn uiteraard verre van definitief en worden hierbij slechts ter overweging aangeboden. Evenals het geval was bij het tot stand komen van de lijst van Bank, is het onze bedoeling een discussie op gang te brengen, waarna uiteindelijk een definitieve lijst kan worden samengesteld. De publikatie van deze voorlopige naamlijst moet dan ook vooral worden gezien als een verzoek tot medewerking aan de leden van de Nederlandse Malacologische Vereniging, de Strandwerkgemeenschap van de K.N.N.V., N.J.N. en A.C.J.N. en de Belgische Strandwerkgroep an andere geïnteresseerden en belanghebbenden.

Correspondentieblad NMV

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Nederlandse Malacologische Vereniging

J.P.H.M. Adema, R.H. de Bruyne, & F.A. Perk. (1989). Voorlopige naamlijst van de Mariene mollusken en de regelmatig langs de kust van Nederland en Belgie aanspoelende schelpensoorten. Correspondentieblad NMV, 251(1), 613–614.