Niet zonder schroom heb ik dit artikel ”De toekomst van de Conchologie” genoemd. De bedoeling ervan is, U stof te geven ter overdenking van de vraag, hoe Uw belangstelling en ook de activiteiten van de Conchological Society zich in de komende jaren zouden kunnen ontwikkelen en welk aandeel U daarin zou willen hebben.