Het waterrijke nationaal park ”De Weerribben” in de kop van Overijssel is onder meer bekend door de aanwezigheid van een nog gezonde otterpopulatie. Hoewel de otter Lutra lutra, een echte viseter is, versmaadt hij zo nu en dan ook een zoetwatermossel niet.