Op pagina 616 van CB no. 251 (nov. ’89) staat een bijdrage ontleend aan NRC-Handelsblad van maart 1989, welk nummer mij blijkbaar is ontgaan. Een artikel van Woodward, waarop dit kranteartikel kennelijk berust, is mij onbekend. De onjuistheden en vergissingen zijn m.i. het gevolg van onvoldoende bekendheid met de materie en een niet adekwate vertaling van het Engels.