Tijdens een onlangs hervat onderzoek betreffende de verspreiding van de landslakken op het voormalige eiland Marken, werden twee vondsten gedaan van zoetwatermollusken, die nog niet eerder van Marken zelf gerapporteerd zijn geworden.