Tijdens een excursie op 19 mei 1990 naar de Kaloot in Zeeland, het befaamde Zuidbevelandse strandje nabij het Sloehavengebied, vond de auteur in de vloedlijn een linkerklep van Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791). Op zich niet zo bijzonder, immers deze tweekleppige is op de Zeeuwse stranden een vrij algemene verschijning. Het gevonden klepje is echter, in tegenstelling tot de grijze en bruine exemplaren, die je meestal aantreft, fraai getekend met een zestal vlekkerige, concentrische (om de top), helderbruine bandjes. Tegen het licht gehouden blijkt de schelp doorschijnend. Een recent uitziende klep dus en dat maakt de vondst vermeldenswaard.