Op 24 augustus 1945 werd in de Doopsgezinde kerk te Amsterdam het huwelijk ingezegend van Pieter Jacobus van der Feen en Woutera Sophie Suzanna van Benthem Jutting. De bruidegom telde 53 lentes, de bruid 46. Zij kenden elkaar al vele jaren in trouwe vriendschap. Toen bijvoorbeeld Woutera, na ruim twee jaar in ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg gewerkt te hebben, in 1932 met de boottrein van Genua in Nederland terugkwam, was het Pieter die haar op het perron in Den Haag opwachtte. Pieter, die thuis enig kind was, had toen nog de zorg voor een hulpbehoevende moeder, een verantwoordelijkheid waaraan hij zich niet heeft willen onttrekken. De weduwe Van der Feen overleed in 1944. De kerkelijke plechtigheid werd besloten met het gezamenlijk zingen van een couplet van het Wilhelmus: Mijn schild ende betrouwen. De Bevrijding van het vaderland was nog maar drie maanden oud.