Deze publicatie is samengesteld door twee amateurs die alle beschikbare literatuur hebben doorgenomen, doch niet in de gelegenheid waren museumcollectie door te nemen, hetgeen valt te betreuren. Uit de uitvoerige beschrijvingen blijkt dat de Ranellidae, vroeger bekend als de Cymatiidae, 11 genera en 17 subgenera omvatten met meer dan 140 soorten en ondersoorten. De Personidae bevatten soorten die het nauwst verwant zijn aan de Ranellidae zoals het genus Distorsio. De platen zijn uitgevoerd in uitstekende pentekeningen zwart/wit. Toch vind ik het jammer dat deze variabele familie niet in kleur is weergegeven. De uitvoering van het boek is een fotografische druk, die hier en daar lichte en donkere afdrukken vertoont. Na de uitgebreide literatuurlijst volgt een lijst van recente taxa met index gevolgd door een index van geldige taxa.