Tijdens een excursie van de schelpenwerkgroep Friesland naar de Nieuwe Merwede op 13 mei jl., vond ik in aanspoelsel langs de oever een exemplaar van de Corbicula-soort of vorm die de heer H. Wallbrink op nagenoeg dezelfde plaats in een bodemmonster aantrof. (Zie Cb 279: 103-105 en Cb 283:30.) Het betreft een doublet van ca. 1 cm in doorsnede en donkergroen van kleur. De vorm lijkt het meest op C. fluminea, de ribben staan echter veel dichter opeen, zoals bij C. fluminalis. De vindplaats is de zuidoever van de Nieuwe Merwede, juist ten oosten van de veersteiger (Amersfoort coördinaten 112.1-422.0).