In het Correspondentieblad no. 284 (mei 1995) staat een oproep van A.J. de Winter voor waarnemingen van recente vondsten van recente kleppen van de otterschelp, Lutraria lutraria.