Gedurende de eerste twee weken van augustus 1995 werd een inventarisatie onderzoekje gedaan naar o.a. de zoetwatermollusken op Ameland waarbij met name de poldergebieden bijzondere aandacht kregen. Deze gebieden kenmerken zich door gegraven sloten tussen weiland-percelen en zijn gelegen aan de zuidkant van het eiland direkt achter de Waddenzeedijk. Dit artikel beperkt zich tot het westelijke poldergebied tussen Ballum en Hollum.