Van Bruggen & Gittenberger wijdden in Basteria een In memoriam aan de Clausilia-kenner dr. F.E. Loosjes (1913-1994). Als man van de wetenschap komt hij daarin waardig naar voren, maar enigszins onderbelicht vind ik de persoonlijke kant van deze innemende figuur. Dat kon ook eigenlijk niet anders, want Frits, zoals hij in kleine kring genoemd werd, kwam na zijn verhuizing naar Wageningen in 1947 steeds minder op ledenvergaderingen en trok zich na zijn promotie in 1953, praktisch uit het verenigingsleven terug. Wel leidde hij aan het eind van zijn bestuurslidmaatschap in 1947 een goed voorbereide paard- en wagenexcursie naar de uiterwaarden van de Rijn bij Wageningen (zie foto CB 220: 1601), maar toen de NMV in 1986 een ledenvergadering in Wageningen georganiseerd had, moest Frits door ziekte verstek laten gaan.