R. Vroom, (NNM, Leiden) kwam in het blad ’Verenigingsnieuws’ van de Ned. Ver. van poststukken en poststempelverzamelaars (nr 95.4; december 1995), de hieronder afgebeelde brief & postzegel tegen.