Op 22 september 1995 werd door mij op De Kaloot een beschadigde rechterklep verzameld van Angulus (Peronaea) benedeni benedeni (Nyst & Westendorp, 1839). Een klein deel van de voorkant en het grootste deel van de onderkant (samen ongeveer 30% van de volledige klep) ontbreken. Het verdient aanbeveling om ter plaatse aan deze soort extra aandacht te besteden. [Bijvoorbeeld bij de excursie, zie pag. 26. Red.]