Het boek bevat beschrijvingen over het leven en werken van 550 Nederlandse (amateur- en beroeps) ornithologen, die zich deze eeuw op enigerlei wijze met vogelstudie hebben beziggehouden (over onze vroegere ornithologen verscheen reeds in 1954 de dissertatie van G.A. Brouwer). Ook vogelaars uit en in onze (voormalige) overzeese gebiedsdelen komen aan bod.