Eind vorig jaar verscheen het eerste nummer van een nieuw tijdschrift ”VOLUTA” zijnde het mededelingblad van de werkgroep Geologie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.