In maart 1994 heb ik met mijn vrouw een kort bezoek aan Isla Margarita, een eiland voor de Venezolaanse kust, gebracht. In grote lijnen zijn mijn ervaringen op malacologisch gebied dezelfde als die van P. Hessel (1985) in zijn artikel: ”Een Zuidamerikaans pareltje”. Enkele soorten die hij in dat artikel vermeldt heb ik echter in het geheel niet gevonden, terwijl ik soorten heb aangetroffen die niet in bovengenoemd artikel worden genoemd. Voor een kaartje van het eiland, zie het betreffende artikel.