Dit is het meest complete boek over de prosobranchiate gastropoden van Australië dat tot nu toe is verschenen. Elk deel bevat een overzichtskaart van Australië, inleiding, schelpbeschrijvingen, woordenlijst en index. In totaal worden er 2400 soorten beschreven en grotendeels afgebeeld. Lijntekeningen van kleine soorten in de tekst verduidelijken de determinatiekenmerken. Schitterende kleurenfoto's aan het eind van elk deel, waarbij de vergroting staat aangegeven, geven een prachtig overzicht over de kleur- en vormenrijkdom van de Australisch mariene mollusken. Elke familie is voorzien van een korte inleiding en literatuuropgave.