Vooral de laatste jaren spoelen langs de Zeeuwse kust relatief veel verse huisjes aan van E. clathratulum. Onlangs werd bovendien de eerste ’zekere’ autochtone vondst bekend (Wetsteyn & Nieuwenhuize, 1996). Een theorie is dat we te maken hebben met een toename/ areaal-uitbreiding van deze en andere van oorsprong ’zuidelijker’ soorten, als gevolg van het global-heating-effect. Hoewel slechts één van vele theorieën, is het aannemelijk dat na diverse milde tot warme zomers, een plotselinge strenge winter juist bij dergelijke soorten voor aanzienlijk sterfte en dus voor veel hogere aantallen schelpen in het aanspoelsel kan zorgen.