Via E-mail bereikte de redaktie het bericht dat in het weekend van 8-9 juni j.l. is overleden NMV-lid en keverslakken-expert Piet Kaas, onder meer bekend als auteur van ’Nederlandsche zeemollusken (1942). De crematie vond plaats op 13 juni in Rijswijk en werd door diverse NMVleden bijgewoond.