Na lezing van het onderhoudende stuk van J.G.J. Kuiper over Abbé Puisségur (Corr. Blad 291, p. 81) wil ik ingaan op wat hij schrijft over de bestemming van zijn collectie. Volgens mijn informatie is de collectie namelijk niet door Puisségur nagelaten aan het ’Centre des Sciences de la Terre’ in Dijon, doch mondeling (!) toegezegd aan Denis-Didier Rousseau. De collectie is, zoals Kuiper al aangeeft, inderdaad één van de belangrijkste in zijn soort in Frankrijk. Het materiaal werd voor het overgrote deel door Puisségur zelf verzameld, niet alleen de ontsluitingen maar ook de boringen. Een klein deel van het materiaal was afkomstig uit toegezonden monsters van diverse instituten uit heel Frankrijk, ter beantwoording van stratigrafische en palaeoecologische vragen. Een overduidelijke privé-collectie.