In het artikel van Cadéé & De Vooys in het vorige Cb is helaas een foutje geslopen. Het betreft het onderschrift bij figuur 2, handelend over de vroegere verspreiding van de wulk (1906-1910) in de Noordelijke Zuiderzee, thans Waddenzee en IJsselmeer. Hier moet de verklaring van de gebruikte symbolen als volgt zijn: Gesloten vierkantje = eieren Gesloten rondje = levende wulken Open rondje = lege wulkenschelpen