Uit de polemiek (CB 290:72 en 291: 96) over de wijze van verkiezing van een voorzitter, blijkt dat er een verschil van uitleg van de spelregels bestaat. In de Statuten (art. 4) staat echter duidelijk: ’Stemmingen over personen geschieden schriftelijk met gesloten briefjes’. Daaraan valt niet te tornen, ook niet door de voorzitter. Het zogenaamd 'bij acclamatie' stemmen (CB 291:94) heeft, wanneer het over personen gaat, statutair niets te betekenen. Iedere vlotte animateur kan zijn publiek op elk gewenst moment laten applaudisseren. Maar als ik het Bestuur vraag hoeveel voorstemmers en hoeveel tegenstemmers er waren, kan het geen antwoord geven. Het verschil tussen verkiezing en acclamatie is, dat in het eerste geval het aantal stemmen de doorslag geeft en in het tweede geval het aantal decibels.