Vanuit het bestuur worden de nodige initiatieven ontplooid om te komen tot een betere organisatie van excursies voor de leden. Diverse leden zijn inmiddels benaderd om zitting te nemen in een excursiecommissie en op de voorjaarsvergadering zal een dergelijke commissie worden benoemd. Tot nu toe hebben de heren Bij de Vaate en Goud zich bereid verklaard hierin zitting te nemen. Gezocht wordt nog naar ten minste één ander enthousiast lid. Het streven is om jaarlijks tenminste drie excursies te organiseren. Wie het leuk vindt om wat meer in contact te komen met medeleden en zijn/haar steentje in de vereniging zou willen bijdragen, wordt gevraagd contact op te nemen met Bram bij de Vaate (tel. 's avonds 0320 241 345; na 24 maart).