De Cephalopoden behoren binnen de Malacologische Vereniging tot een wat achtergestelde groep. Al begon het in de eerste jaren van de vereniging wel goed. In de jaargangen 4 t/m 6 van Basteria zijn van Kaas en Ten Broek een viertal artikelen verschenen onder de titel ”Teuthologische aanteekeningen”. In het eerste artikel geeft Kaas (1939) een zeer gedegen overzicht van wat er tot dat moment bekend is over de Cephalopoden in de Noordzee en speciaal voor de Nederlandse kust. Het volgende is een artikel van Kristensen (1966) in het Correspondentieblad nr 118 naar aanleiding van een lezing over ”Inktvissen langs de Nederlandse kust” op 26 maart 1966. Op dit artikel wil ik hier wat verder ingaan.