1. Het boek van Schütt is gedurende de maanden december 1996- maart 1997 niet leverbaar geweest. Nadat achteraf door verschillende tijdschriftredacties toestemming is verleend tot het gebruik van honderden figuren (de meeste auteurs zijn, zelfs in dit stadium, niet benaderd!), is uiteindelijk toch tot levering overgegaan. Tot onze verrassing blijkt nu dat in het boek beschrijvingen zijn opgenomen zonder bronvermelding, getuige het feit dat geleverde boeken een bijsluiter bevatten, waarop zulks gespecificeerd staat.