De problemen van groot en klein hebben de mens altijd gefascineerd. Men denke slechts aan de niet-aflatende dinosauriërgekte en de recente uitbreiding van Madurodam. Komt dit wellicht ook omdat de mens zelf tot de grotere diersoorten behoort? Onderzoek naar grootte in de dierenwereld en het hoe en waarom daarvan is een enorm veld van wetenschap. Bij het bestuderen van afmetingen kunnen we o.a. onderzoeken (1) (maximale/gemiddelde) grootte van het individu per soort, (2) (maximale/gemiddelde) grootte van het individu binnen de populaties van een soort, en (3) (maximale/ gemiddelde) grootte van het individu per soort per tijdseenheid, d.w.z. over een periode van tijd.

Correspondentieblad NMV

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Nederlandse Malacologische Vereniging

A.C. van Bruggen. (1997). Groot en klein onder de weekdieren: beschouwingen over de afmetingen van de mollusken (Samenvatting voordracht op 23 november 1996 in Rotterdam). Correspondentieblad NMV, 297(1), 74–81.