De hieronder in lijst 6 vermelde soorten werden aangetroffen in sediment dat door dr. M.J. de Kluijver ten behoeve van zijn promotie-onderzoek werd verzameld in de baai van Morlaix (augustus 1992). Het materiaal is wederom ter beschikking gesteld van de afd. Malacologie van het Zoölogisch Museum Amsterdam. De soorten in lijst 7 werden aangetroffen in een gruismonster van dhr. P.C.M. Raps, op 26 mei 1996 op 15 meter diepte verzameld in Spanje, Valencia, 3 km ten oosten van Moncofar, op een kalkachtige grindbank overdekt met algen.