Deze goed uitgevoerde bibliografische lijst is een vervolg op de in 1947 verschenen literatuurlijst van Adam in zijn bekende boek over de Belgische land- en zoetwaterweekdieren (tot 1943) en de na 1981 [deze referentie kon ik niet vinden in de literatuurlijst!] met regelmaat gepubliceerde aanvullingen door Van Goethem.