Op de laatstgehouden voorjaarsvergadering is een excursiecommissie in het leven geroepen bestaande uit Anthonie van Peursen, Jeroen Goud en Bram bij de Vaate. De commissie heeft zich tot doel gesteld vooral de kennis over de verspreiding van de Nederlandse mollusken te verbeteren. Dit houdt in dat tijdens de excursies inventarisaties zullen worden uitgevoerd in: a. gebieden waarover nog weinig bekend is; b. biotopen van zeldzame soorten.