Het duurt nog bijna een jaar en toch zijn we al weer bezig met de voorbereiding van de volgende internationale schelpen- en boekenbeurs. We kunnen u alvast verklappen dat deze weer zal worden gehouden in Rotterdam en wel op 21 en 22 november 1998.