Vooruitlopend op de landelijke Mollusken-inventarisatie, is door beide auteurs op 6 mei 1997 een ’update-excursie’ c.q. kilometerhok-inventarisatie uitgevoerd in het kader van het Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM). De excursie had meerdere doelen.

Correspondentieblad NMV

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Nederlandse Malacologische Vereniging

H. Wallbrink, & R.H. de Bruyne. (1997). Excursie naar Ruigoord, het Noordzeekanaal en de Zijkanalen C en B, 6 mei 1997. [Verslagen van excursies in het kader van het Atlasproject Nederlandse Mollusken (2)]. Correspondentieblad NMV, 299(1), 140–142.