In overleg met het bestuur is besloten in het ’verslagen-nummer’ (maart) ook voortaan verslag te doen van het Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM).